Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 11, 2019

W programie Michał Pol rozmawia z Dariuszem Szpakowskim, Tomaszem Ćwiąkałą, Przemysławem Rudzkim i Tomaszem Smokowskim.